VAGYONVÉDELEM

 • Rendészetek, portaszolgálatok szervezése, átvétele, működése.
 • Őrzés, személy-, területi és objektumvédelem, szükség szerint fegyveresen, kutyával, technikával és riasztórendszerrel kombinálva.
 • Fegyveres pénzőrzés, pénzkísérés és pénzszállítás.
 • Rendezvények biztosítása.
 • Vagyonvédelmi átvilágítás és szakértői vélemények.

Az Omega Team Professional Kft. vagyonvédelmi területén alkalmazott állományának átlagos életkora 25-40 év. Képzése, továbbképzése és vizsgáztatása a törvényi előírásoknak megfelelően történik és a megrendelő speciális igényeihez igazodik. Az alkalmazottak szakmailag képzettek, rendelkeznek a vagyonvédelmi tevékenység gyakorlásához szükséges hatósági jogosítványokkal.

Cégünk fontosnak tartja a megrendelők elképzeléseinek leghatékonyabb megvalósítását a törvényesség keretein belül.

A cég a biztonsági őrök alkalmassága, illetve alkalmaztatása szempontjából elengedhetetlen feltételnek tekinti:

 • a gyors és megbízható helyzetértékelési képességet,
 • a határozott, de udvarias fellépést,
 • kiegyensúlyozott életvitelt és életmódot,
 • a megrendelő és a munkaadó érdekeivel való azonosulás képességét,
 • megfelelő, rendezett családi és anyagi háttér (környezet tanulmány).

Az Omega Team Professional Kft. tevékenységének főbb jellemzői és területei:

Vagyonvédelmi és biztonsági szempontból különbözőképpen érintett és eltérő jellegű objektumokban végzett fegyveres, illetve fegyver nélküli vagyonvédelem. Fenti szolgáltatásunkat igénybe vették működő termelőegységek, intézmények, társadalmi szervezetek, irodaházak, stb. E tevékenységgel kapcsolatban lényeges kifogás nem fordult elő. 

Kiemelten kezeljük az őrzőszemélyzet akcióképességének, felkészültségének biztosítását. Ennek formái a cég belső szabályzata, illetve a Megbízóval történő folyamatos konzultációk alapján (havi minimum egy alkalommal vagy igény szerint) kerülnek kialakításra és kiterjednek:

 • az őrszemélyzet munkájának nyílt és nem nyílt formában történő rendszeres ellenőrzése, heti rendszerességgel különböző időpontokban
 • az őrök szóbeli, szükség esetén írásos beszámoltatása, céges mobiltelefonok kihelyezése,
 • a szolgálati dokumentumok ellenőrzése, őrök rendszeres ellenőrzése cégünk részéről
 • az őrök szükség szerinti képzésére, továbbképzésére, vizsgáztatására, a megrendelő speciális igényei szerint is,
 • 24 órás folyamatos kapcsolattartás az aktuális területi vezetővel.

A kapcsolattartás eszközei: telefon, rádiótelefon, személyesen.